Škrabky

Škrabky

1014418 pevná škrabka 857102,200093

1014418 pevná škrabka 857102,200093

284,50 Kč
(ks)
1016122 škrabka příčná

1016122 škrabka příčná

284,50 Kč
(ks)
1023786 škrabka 837002 1002841

1023786 škrabka 837002 1002841

244,00 Kč
(ks)
NG 10672 Škrabka FISKARS FUNCTIONAL FORM otočná 19cm 1014419 26x78x267

NG 10672 Škrabka FISKARS FUNCTIONAL FORM otočná 19cm 1014419 26x78x267

214,00 Kč
(ks)
NG 35441 Škrabka FISKARS ESSENTIAL otočná 6cm 1023787 17x65x245

NG 35441 Škrabka FISKARS ESSENTIAL otočná 6cm 1023787 17x65x245

186,00 Kč
(ks)
NG 35553 Škrabka FISKARS ESSENTIAL 6cm 1023786 15x70x300

NG 35553 Škrabka FISKARS ESSENTIAL 6cm 1023786 15x70x300

186,00 Kč
(ks)
NG 35561 Škrabka FISKARS FUNCTIONAL FORM příčná 1016122 20x79x230

NG 35561 Škrabka FISKARS FUNCTIONAL FORM příčná 1016122 20x79x230

214,00 Kč
(ks)
NG 35563 Škrabka FISKARS FUNCTIONAL FORM 17cm 1014418 24x78x267

NG 35563 Škrabka FISKARS FUNCTIONAL FORM 17cm 1014418 24x78x267

214,00 Kč
(ks)