Vrátidla

Vrátidla

Jezdec na T vratidlo FESTA CrV 1/2"

Jezdec na T vratidlo FESTA CrV 1/2"

53,50 Kč
(ks)
Jezdec na T vratidlo FESTA CrV 1/4"

Jezdec na T vratidlo FESTA CrV 1/4"

45,00 Kč
(ks)
Jezdec na T vratidlo FESTA CrV 3/4"

Jezdec na T vratidlo FESTA CrV 3/4"

283,00 Kč
(ks)
1 320,00 Kč
(ks)
167,00 Kč
(ks)
71,00 Kč
(ks)
590,00 Kč
(ks)
137,00 Kč
(ks)
Vratidlo kloubové-trhák FESTA 1/2" 350mm CrV

Vratidlo kloubové-trhák FESTA 1/2" 350mm CrV

316,00 Kč
(ks)
Vratidlo kloubové-trhák FESTA 3/4" 500mm CrV

Vratidlo kloubové-trhák FESTA 3/4" 500mm CrV

533,50 Kč
(ks)
Vratidlo ráčnové na závitníky M3-M8

Vratidlo ráčnové na závitníky M3-M8

187,00 Kč
(ks)
Vratidlo stavitelné 1-1/2" M3-12 DIN1814

Vratidlo stavitelné 1-1/2" M3-12 DIN1814

77,50 Kč
(ks)
Vratidlo T FESTA 1/2" 250mm CrV

Vratidlo T FESTA 1/2" 250mm CrV

133,00 Kč
(ks)
Vratidlo T FESTA 1/4" 115mm CrV

Vratidlo T FESTA 1/4" 115mm CrV

49,00 Kč
(ks)
Vratidlo T FESTA 1" 640mm CrV

Vratidlo T FESTA 1" 640mm CrV

765,50 Kč
(ks)
Vratidlo T FESTA 3/4" 460mm CrV

Vratidlo T FESTA 3/4" 460mm CrV

451,50 Kč
(ks)
Vratidlo T FESTA 3/8" 190mm CrV

Vratidlo T FESTA 3/8" 190mm CrV

76,50 Kč
(ks)