Zednické naběračky

Zednické naběračky

Naběračka sklolaminát pr. 170mm 1531 OBJ!

Naběračka sklolaminát pr. 170mm 1531 OBJ!

247,00 Kč
(ks)
Naběračka zedn. 175mm PVC, černá 3380

Naběračka zedn. 175mm PVC, černá 3380

81,50 Kč
(ks)
Naběračka zednická nerez FESTA dř. r 180mm

Naběračka zednická nerez FESTA dř. r 180mm

670,00 Kč
(ks)
Naběračka zednická ocel 180mm s násadou

Naběračka zednická ocel 180mm s násadou

314,00 Kč
(ks)
Naběračka zednická ocel 180mm tulej

Naběračka zednická ocel 180mm tulej

116,00 Kč
(ks)
Naběračka zednická ocel 215mm s násadou

Naběračka zednická ocel 215mm s násadou

324,50 Kč
(ks)
Naběračka zednická ocel 215mm s násadou

Naběračka zednická ocel 215mm s násadou

435,50 Kč
(ks)
Naběračka zednická ocel 215mm tulej

Naběračka zednická ocel 215mm tulej

123,50 Kč
(ks)
Naběračka zednická ocel 235mm s násadou

Naběračka zednická ocel 235mm s násadou

354,00 Kč
(ks)
Naběračka zednická ocel 235mm tulej

Naběračka zednická ocel 235mm tulej

143,00 Kč
(ks)
Naběračka zednická ocel FESTA 215mm ručka

Naběračka zednická ocel FESTA 215mm ručka

172,00 Kč
(ks)
Naběračka zednická ocel FESTA dř. r 160mm

Naběračka zednická ocel FESTA dř. r 160mm

132,00 Kč
(ks)
Naběračka zednická ocel FESTA dř. r 180mm

Naběračka zednická ocel FESTA dř. r 180mm

155,00 Kč
(ks)
Naběračka zednická ocel lopat. tul. 215mm

Naběračka zednická ocel lopat. tul. 215mm

199,00 Kč
(ks)
Naběračka zednická ocel lopat. tul. 235mm

Naběračka zednická ocel lopat. tul. 235mm

246,50 Kč
(ks)
Naběračka zednická plastová 160mm

Naběračka zednická plastová 160mm

59,50 Kč
(ks)
Naběračka zednická plastová 160mm

Naběračka zednická plastová 160mm

17,00 Kč
(ks)
Naběračka zednická ZN FESTA 180mm dřevěná ručka

Naběračka zednická ZN FESTA 180mm dřevěná ručka

136,50 Kč
(ks)
Zednický šufan PH (bal.35ks)

Zednický šufan PH (bal.35ks)

37,00 Kč
(ks)