Zednické naběračky

Zednické naběračky

Naběračka sklolaminát pr. 170mm 1531 OBJ!

Naběračka sklolaminát pr. 170mm 1531 OBJ!

208,50 Kč
(ks)
Naběračka zedn. 175mm PVC, černá 3380

Naběračka zedn. 175mm PVC, černá 3380

68,50 Kč
(ks)
Naběračka zednická ocel 180mm s násadou

Naběračka zednická ocel 180mm s násadou

295,00 Kč
(ks)
Naběračka zednická ocel 180mm tulej

Naběračka zednická ocel 180mm tulej

110,50 Kč
(ks)
Naběračka zednická ocel 215mm s násadou

Naběračka zednická ocel 215mm s násadou

305,00 Kč
(ks)
Naběračka zednická ocel 215mm s násadou

Naběračka zednická ocel 215mm s násadou

420,00 Kč
(ks)
Naběračka zednická ocel 215mm tulej

Naběračka zednická ocel 215mm tulej

118,50 Kč
(ks)
Naběračka zednická ocel 235mm s násadou

Naběračka zednická ocel 235mm s násadou

339,00 Kč
(ks)
Naběračka zednická ocel 235mm tulej

Naběračka zednická ocel 235mm tulej

143,00 Kč
(ks)
Naběračka zednická ocel FESTA 180mm nerez

Naběračka zednická ocel FESTA 180mm nerez

670,00 Kč
(ks)
Naběračka zednická ocel FESTA 215mm ručka

Naběračka zednická ocel FESTA 215mm ručka

165,00 Kč
(ks)
Naběračka zednická ocel FESTA dř. r 160mm

Naběračka zednická ocel FESTA dř. r 160mm

124,50 Kč
(ks)
Naběračka zednická ocel FESTA dř. r 180mm

Naběračka zednická ocel FESTA dř. r 180mm

148,00 Kč
(ks)
Naběračka zednická ocel lopat. tul. 215mm

Naběračka zednická ocel lopat. tul. 215mm

199,00 Kč
(ks)
Naběračka zednická ocel lopat. tul. 235mm

Naběračka zednická ocel lopat. tul. 235mm

235,50 Kč
(ks)
Naběračka zednická plastová 160mm

Naběračka zednická plastová 160mm

59,50 Kč
(ks)
Naběračka zednická plastová 160mm

Naběračka zednická plastová 160mm

17,00 Kč
(ks)
Naběračka zednická ZN FESTA 180mm dřevěná ručka

Naběračka zednická ZN FESTA 180mm dřevěná ručka

126,00 Kč
(ks)
Zednický šufan PH (bal.35ks)

Zednický šufan PH (bal.35ks)

37,00 Kč
(ks)